Wiadro zaprawy wapiennej

Ceny naszych produktów

Zaprawy wapienne:

Sprzedajemy w 20 kg pojemnikach - cena za pojemnik 120 zł.

Wydajność pojemnika zaprawy to okokoło 7 m2 przy grubości warstwy 2 mm.

Przechowywanie: do 24 miesięcy

Temperatura stosowania: od +5 °C do +40 °C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia jest dłuższy.